Úradný preklad zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny do slovenčiny

Ponúkam vám preklad vašich dokumentov zo slovenčiny do nemčiny alebo z nemčiny do slovenčiny.

Som zapísaný ako úradný prekladateľ pre slovenský a nemecký jazyk v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Typy dokumentov, na ktoré sa špecializujem, nájdete v sekcii Typy dokumentov na tejto webstránke.

Neváhajte sa na mňa obrátiť v prípade, že potrebujete svoje dokumenty preložiť skutočným odborníkom na nemecký jazyk.

Nájdete ma na nižšie uvedených kontaktoch.