Prekladateľ

 

Mag. phil. Karol Decsi, PhD.

prekladateľ
(Übersetzer)


SK

  • nemecky jazyk ovládam na materinskej úrovni - dlhé roky šom žil a pracoval vo Viedni (10 rokov) a rok vo Frankfurte
  • pohybujem sa v nemeckom prostredi - každý deň komunikujem v nemeckom jazyku,
  • vyštudoval som vysokú školu - magisterský stupeň v Rakúsku na Universität Wien v nemeckom jazyku (smery: ekonómia, politológia)

DE

  • Deutsch beherrsche ich auf dem muttersprachlichen Niveau, Ich habe 10 Jahre lang in Wien und 1 Jahr lang in Frankfurt am Main gelebt und gearbeitet
  • Ich habe die Universität in Österreich an der Universität Wien auf Deutsch abgeschlossen (Studien: Betriebswirtschaft, Politikwissenschaften)
  • Mein Doktoratstudium habe ich in der Slowakei an der Comenius Universität in Bratislava abgeschlossen.